Karamani Mehmed Paşa

Karamani Mehmed Paşa

Mevlana Celaleddin Rumi neslinden olup, Arif Çelebi'nin oğludur.

Genç yaşta İstanbul'a giden Mehmed Paşa, Sadrazam Mahmud Paşa ile tanışmış ve onun sevkiyle Paşanın kendi vakf ve tesis ettiği medresede tahsil görmüştür.

Mehmed Paşa ilmiye sınıfından mezun olduktan sonra, bir müddet müderrislik yapmış ve sonra vezirlik payesiyle nişancı olmuştur. Bu arada o, Fatih Sultan Mehmed Hanın teveccühünü kazanarak devlet memuriyetlerinin düzenlenmesi ve devlet idaresine ait temel kanunların tertibi hususunda padişahın müşavir olmuştur.

1478 yılı Mayıs ayında Gedik Ahmed Paşa'yı vazifeden alan Fatih Sultan Mehmed, Mehmed Paşa'yı sadrazamlığa getirmiştir. Sadrazamken Uzun Hasan'a yazdığı, üslup ve muhtevası sebebiyle beğenilen siyasi mektuplar, Paşanın şöhretini artırmıştır.

Fatih Sultan Mehmed Han'ın vefatından bir gün sonra, 4 Mayıs 1481 'de Tahtakale'de isyan eden yeniçeriler tarafından öldürülmüştür. Mehmed Paşa, Kumkapı'da yaptırdığı Nişancı Camii bahçesine defnedilmiştir.

Mehmed Paşa, değerli ve alim bir vezie olup, Fatih Sultan Mehmed Han zamanında hazırlanmış olan Kanunname-i Al-i Osman, bunun sadaretinde kaleme alınmıştır. Ayrıca cami ve medrese yaptıran Mehmed Paşa'nın tarih yazarlığı ve şiiirliği de vardır. Nitekim yazdığı Osmanlı Tarihi, Arapça olarak iki kısımdan ibarettir. Birinci kısım Osman Gazi'den, Fatih Sultan Mehmed'in cülüsuna (1451), ikinci kısım 1451 yılından 1480'e kadarki devirlere aittir.

Mehmed Paşa, kendisi şair olduğundan şair ve ediplere çok alaka göstermiştir.

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu -ll

Karamani Mehmed Paşa içeriği, 25 Kasım 2020 tarihinde karamanonline.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha