Cununi Ahmed Dede

Cununi Ahmed Dede

Bu zat, Mesnevinin sırlarına vakıf olup, Larendelidir. Tahsilini tamamlayıp çilesini bitirdikten sonra, bir müddet Bağdat Mevlevihanesi Mesnevi hanlığında bulunmuştur.

Bursa'ya gitmiş ve ihyasına muvaffak olduğu mevlevihanede irfanını yaymaya çalışmıştır. Nitekim gazelleri, irfanlarının şahididir.

Bu zat, 1620 (1030) tarihinde vefat etmiştir.

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu -ll

Cununi Ahmed Dede içeriği, 25 Kasım 2020 tarihinde karamanonline.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha