Kazımkarabekir'de Tarım ve Hayvancılık

Kazımkarabekir Tarım ve Hayvancılık içeriğini okuyabilir, KaramanOnline.com Bizim Kazımkarabekir kategorisinde yer alan Kazımkarabekir Tarım ve Hayvancılık yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Bitki örtüsünü İç Anadolu bozkır alanı içinde kaldığından step bitkileri oluşturmaktadır. İlçenin çevresinde yer alan düz araziler tarım alanları ile kaplıdır. Konya Havzası içinde yer alan bu bölgede akarsular az ve yetersizdir. Bu nedenle sulanabilen alanlar dışında meyvecilik üretimi yapılamamaktadır. En çok üretilen meyveler elma, kayısı, erik, armuttur. Toprak yapısının engebeli, sulamanın ise elverişsiz olduğu alanlarda bağcılık üretimi yapılmaktadır.

Tarım, ilçenin ekonomisinin büyük bir kısmını teşkil etmektedir. Ekilebilir arazilerde buğday, arpa, yulaf, mısır, şekerpancarı yetiştirilmektedir. 17. yüzyılda Gaferyad'ı gezen Evliya Çelebi ilçenin ekonomisinden söz ederken "Cenup tarafında yarım saat mesafedeki Hacıbaba dağının etekleri baştanbaşa bağdır. Bu bağları anlatmak zordur. Sahrası ekin ocağıdır. Zengin bir şehirdir. Bütün halkı rençberdir" demektedir.

Bugün de tarla bitkileri üretiminin dışında bağ-bahçe tarımda önemli bir yer tutmaktadır. Tarım üretiminin yanı sıra ilçenin ekonomisine hayvancılık ta büyük gelir sağlamaktadır. Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, koyun, keçi, sığır besiciliği yapılmaktadır. Gerek tarım, gerekse hayvancılık yapılan çiftliklerin bazıları hala kullanılmakta birçoğu ise ören yeri halindedir.

Memalik-i Osmaniye’nin Tarih ve Cografya Lügati (A. Cevat, İstanbul,1898) adli eserin 548. sayfasında Gaffarabad'la ilgili olarak su bilgiler verilmiştir; “Konya Vilayetinde Karaman nevahisindendir. (nahiyelerindendir.) Nahiye 10 karye ve 1184 hanede 5567 nüfusu havidir. Nahiyede 65 manda 550 inek, 1923 öküz, 57 deve, 850 merkep, 35 ester, 27 beygir, 40 bin kadar keçi, 24 bin koyun ve 300 öküz arabası vardır.

Hacı Baba dağında yetişen hayvanların etinin lezzetli olduğu ve bazı Arap ülkeleri tarafından özellikle arandığı, yaşlılarca anlatılır.

Şimdi hayvan sürüleri çoğaldığı için otlaklar yetmemekte, yaylalara çıkılmaktadır.

Kazımkarabekir'de Tarım ve Hayvancılık içeriği, 15 Kasım 2020 tarihinde Karaman Şehir Portalı sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha