Karaman'da Tasavvuf - Yesevilik

Karaman'da Tasavvuf - Yesevilik içeriğini okuyabilir, KaramanOnline.com Bizim Karaman kategorisinde yer alan Karaman'da Tasavvuf - Yesevilik yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Yesevilik, Orta Asya’dan sonra varlığını halifeleri vasıtası ile XII. yüzyılın sonlarında Anadolu’da sürdürmeye başlamış; etkin hâle gelmesi Moğol istilasıyla olmuştur. Konar-göçer Türk boylarının hayat tarzı ve gelenekleri ile düşünce biçimine uyum sağlayan bu tasavvuf anlayışı, dönemin önemli kültür merkezlerinden biri Lârende/Karaman’da da yayılmıştır.

Nitekim Horasan’dan gelerek Lârende’ye yerleşen ve burada mülkler satın alıp zaviyesini kuran Yunus Emre’nin babası Hacı İsmail Horasanî ve yine XIV. yüzyıl başlarında Horasan’dan geldiği tahmin edilen Yunus Emre’nin çağdaşı Kettanî/Ketenci Baba ile oğlu Mansur Dede kurmuş oldukları zaviyelerde Yeseviliği yaymışlardır.

Ketenci Baba’nın bağlı bulunduğu bu tarikatın Lârende’deki etkisinin, tekkenin XVIII. yüzyılda Bektaşilerin eline geçmesine kadar sürdüğü söylenebilir.

Karaman'da Tasavvuf - Yesevilik içeriği, 06 Aralık 2020 tarihinde Karaman Şehir Portalı sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha