Karaman'a Ad Verenler - Kazım Karabekir

Karaman'a Ad Verenler - Kazım Karabekir içeriğini okuyabilir, KaramanOnline.com Bizim Karaman kategorisinde yer alan Karaman'a Ad Verenler - Kazım Karabekir yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Karaman’ın yetiştirdiği önemli kişilerden biri olan Kâzım Karabekir’in adı Atalarının yaşadığı ilçeye verilmiştir.

Milli Mücadele döneminin önemli kahramanlarından olan Kazım Karabekir 23 Temmuz 1882 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Küçük yaştan itibaren askerliğe ilgi duyan Karabekir, Kuleli Askeri İdadisi’nde öğrenimini bitirdikten sonra, 1902’de Harbiye Mektebi’ne geçti. 1905’te de Erkan-ı Harbiye’den yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 1908 tarihindeki II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Edirne’de bulunan 3. Ordu tümenine atandı. Meşrutiyet karşıtlarının İstanbul’da başlattığı 31 Mart Ayaklanmasının bastırılmasında görev aldı. 14 Nisan 1912’de de binbaşılığa yükseldi.

Balkan Savaşı’nda Trakya sınır komiseri olarak görev yaptı. 1914’te kaymakam (yarbay) rütbesiyle Birinci Kuvve-i Seferiye Komutanlığı sıfatıyla İran ve Ötesi Harekâtı’nda görevlendirildi. Bir süre sonra İstanbul Kartal’da 14. Fırka Komutanlığı’na atandı ve Çanakkale’ye gönderildi.

Çanakkale Savaşları’nda da önemli görevler üstlenen Kazım Karabekir Kerevizdere’de Fransızlar’a karşı 3 ay savaştıktan sonra miralaylığa (albay) yükseldi. Buradan, İstanbul’da 1. Ordu Erkân-ı Harbiye Başkanlığı’na, sonra Galiçya’ya gidecek ordunun ve ardından Mareşal Von Der Goltz’un Erkân-ı Harbiye Başkanlığı’na atanarak Irak’a gitti.

1916’da Kutü’l-Amare’yi kuşatan 18. Kolordu Komutanlığı’na getirildi ve bu bölgede İngiltere tarihinin en büyük yenilgilerinden olan Kut’ül Amare’de büyük başarılar elde etti.1918’de Erzincan ve Erzurum’u, Ermeniler’den ve Ruslar’dan geri aldı. Ardından Sarıkamış, Kars ve Gümrü Kalelerini ve Karaköse’yi kurtardı. Aynı yıl mirliva (tümgeneral) oldu.

Mondros Mütarekesi sırasında sadrazam olan Ahmed İzzet Paşa’nın erkân-ı harbiye-i umumiye reisliği (genelkurmay başkanlığı) önerisini kabul etmeyerek, Anadolu’da görev almak istedi. Önce Tekirdağ’daki 14. Kolordu Komutanlığı’na, ardından da Erzurum’daki 15. Kolordu Komutanlığı’na atanmasını sağlayarak, Nisan 1919’da göreve başladı.

Mustafa Kemal Paşa, Nutuk’ta “Kâzım Karabekir Paşa ve adamları Kurtuluş Savaşı’nda canları pahasına savaşarak galip geldiler. Bu galibiyet sadece onların değil bütün Türk milletinin galibiyetidir.”diyerek Kazım Karabekir için övgü sözler söylemiş ve onun başarılarını takdir etmiştir.

Kazım Karabekir ‘e savaştan sonra, Doğu Cephesi’nde gösterdiği başarılardan dolayı TBMM tarafından Kırmızı-Yeşil şeritli İstiklâl Madalyası verilmiştir.

Hazırlıkları yapılan Erzurum Kongresi’nin toplanmasında önemli rol oynadı. Kurtuluş Savaşı’nda Edirne Milletvekilliği ve Doğu Cephesi Komutanlığı yaptı.

15 Kasım 1920’de Ermeni Ordusu’nu kesin olarak yendi. Ermeni Hükümeti’yle Ankara Hükümeti adına Gümrü Antlaşması’nı imzaladı. Kars’ın alınmasıyla ferikliğe (korgeneral) yükseldi. Rus Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti ve Kafkasya Hükümetleri’yle Kars Antlaşması görüşmelerini yürüttü.

Cumhuriyet döneminde de önemli görevler üstlenen Karabekir, İzmir İktisat Kongresi’ne başkanlık etti.

Fikirleri konusunda anlaşamadığı Halk Fırkası’ndan ayrılan Karabekir Paşa, aralarında Rauf (Orbay), Refet (Bele), Ali Fuat (Cebesoy) ve Cafer Tayyar (Eğilmez) gibi Millî Mücadele’de önemli rol oynayan kişilerin de bulunduğu otuzu aşkın milletvekili tarafından kurulan Terakkîperver Cumhuriyet Fırkası’na genel başkan seçildi. Ancak bu ilk muhalefet partisi Şeyh Said isyanı ile ilişkilendirilip irticacı ve din istismarcılığı ile suçlanarak 3 Haziran 1925’te kapatıldı.

27 Nisan 1933 tarihinden itibaren Milliyet gazetesinde “Bir Ankaralı’nın Defteri” imzasıyla kendisi aleyhine yazılar çıkmaya başladı. Millî Mücadele’deki hizmetlerini kötüleyen bu yazılara gönderdiği tekzip yayımlanmayınca bir kitap kaleme aldı. Fakat kitabı yayınlayan matbaa basılarak 5000 adet kitap yakıldı. Kâzım Karabekir, meclis başkanlığına şikâyette bulunup doksan beş dosyayı ve yayıma hazır kırk dört kitabını geri istediyse de bir sonuç alamadı.

Milli Mücadele döneminde birlikte hareket ettiği Mustafa Kemal Paşa’ya karşı yapılan İzmir Suikasti’nde suçlu bulunup bazı partililerle birlikte yargılandıysa da beraat etti. Siyasi hayatına 12 yıllık aradan sonra, 6 Ocak 1939’da İstanbul Milletvekili olarak devam etti.

Hayatını vatan müdafaası ve düşmanın yurdumuzdan atılması noktasında büyük başarıları ile dolu olan Karabekir Paşa 1946’da TBMM Başkanlığı’na seçildi ve bu görevde iken 26 Ocak 1948’de Ankara’da vefat etti.

Kaynak: Andaç, Karaman Belediyesi yayını

Karaman'a Ad Verenler - Kazım Karabekir içeriği, 02 Aralık 2020 tarihinde Karaman Şehir Portalı sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha