Karaman'a Ad Verenler - Aşık Kenzi

Karaman'a Ad Verenler - Aşık Kenzi içeriğini okuyabilir, KaramanOnline.com Bizim Karaman kategorisinde yer alan Karaman'a Ad Verenler - Aşık Kenzi yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Karaman’da bir caddeye adı verilen Karamanlı Aşık Kenzi kendisine sorulanlara şiir ve saz ile cevaplar verirdi.

Doğum yılı hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamazken 1884 yılında öldüğü varsayılıyor. Asıl adı Kerim olan Kenzi,10 yaşında iken babası tarafından terzi yanına çırak verilir. Fakat Kenzi terziliği bir türlü sevememiş ve sürekli aşıklarla haşır neşir olmuştur. Hiç evlenmeyen Kenzi, sadece bir kere Şehriban adlı kızla nişanlanmıştır. Fakat nişanlısının nişanı bozmasıyla çok içerlemiş…

Bu dönemlerde kendisine alıştırdığı bir kuzuya bağlanmış ve nereye giderse birlikte gitmişlerdir.

Kenzi sürekli olarak gezer ve gittiği yerlerde aşıklarla buluşur, karşıklı olarak tartışma, koşma ve şiirler söylerdi. O zamanlarda ise meşhur kahvehanelerde şiir olarak bestelenmiş bilmeceler sorulurdu. Bu bilmecelere aynı şekilde şiir ve saz ile cevaplar verilirdi.

Kenzi, gezgin âşıklık geleneğinin hakkını vermiş bir gezgin âşık olmuş; bir çok âşıkla atışma, deyişme, muamma, bilmece ve yarışmalara girmiş, bir çok şiir söylemiştir. Özellikle muammaları ile dikkat çeken Kenzi, muammaları ile geçimini sağlamaya çalışmış bir aşıktır.

Bu şiirinde her işin bir zorluğu olduğunu ve neden bu sanatları yapmadığını harika bir şekilde anlatmış:

Destan

Alemde bir kolay sanat bulaydım,

Çekmez idim para için Kasavet,

Ya ekmekçi yahut kasap olsaydım,

Muhtesipten değnek yemek ne hacet.

Terzi olsam iğnesini tutamam,

Halaç olsam herdem pamuk atamama,

Attar olsam ufak tefek satamam,

Bezirgan olmaya yoktur liyakat.

Berber olsam gelmez bana müşteri,

Usta ister kullanmağa neşteri,

Katır çeksem kim yükletir göçleri,

Uzak yolda çekmek ister meşakkat.

Dülger olsam daim ağaç yontmalı,

Kahveci olsam hep fincan sunmalı,

Müşteriye fırıl fırıl dönmeli,

Bende yoktur bunun gibi cesaret.

Yemenici olsam yemeniyi dikemem,

Gazzaz olsam ebrişimi bükemem,

Kuyumcu olsam yan körüğü çekemem,

Demircilik dahi beter rezalet.

Kılınccı olsam pala kılınç silemem,

Tüfenkçi olsam ufak tefek dizemem,

Dellal olsam akşama dek gezemem,

Az paraya dahi etmem kanaat.

Hakkak olsam kazıyama yüzüğü,

Çulha olsam döndüremem neziği,

Kalaycı olsam çalkayamam büzüğü,

Kazancı olsam çekiç ağır ve zahmet.

Mutaf olsam kârım değil edemem,

Keçeci olsam yununu hem didemem,

Sâ’i olsam uzak yola gidemem,

Başa gelir türlü türlü felaket.

Harraç olsam uyduramam havalı,

Hammal olsam kaldıramam çuvalı,

Çoban olsamben çalamam kavalı,

Koyun kurttan nice bulur selamet.

Nalbat olsam harıma kim dayanır,

Boyacı olsam tırnağımda boyanır,

Hamamcı olsam sabah kim uyanır,

Dellak olsam alır beni hararet.

Remmal olsam aklım irmez hesaba,

Cündi olsam ayak basmam rikaba,

Cinci olsam kim bakacak kitaba,

Şeyh olsam hem idemem ibadet.

Koltukçu olsam bilmem esvap satmağı,

Avcı olsam bilmem tüfenk atmağı,

Katip olsam bilmem kalem tutmağı,

Öğreneydim,hak virirdi inayet.

Kadı olsam mahkemede duramam,

Müftü olsam meseleyi bilemem,

Sofu olsam daim namaz kılamam,

İmam olsam bana uymaz cemaat.

Hırsız olsam bir gün beni ararlar,

Yankesici olsam dare asarlar,

Zanpara olsam evim basarlar,

Gulampara olsam olur necaset.

Mehter olsam bilmem davul çalmağı,

Kaadir olsam gözden puse almağı,

Para ister kisede bal almağı,

Paşa olsam bilmem Hukm-ü hükümet,

Derviş olsam ben giyemem külahı,

Yoldaş olsam ben kuşanmam kuşağı,

Kenzi Kulun ister senden İlahi:

Züğürtlükten tezce bula nedamet.

Kaynak: Andaç, Karaman Belediyesi yayını

Karaman'a Ad Verenler - Aşık Kenzi içeriği, 01 Aralık 2020 tarihinde Karaman Şehir Portalı sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha