Karaman Türbeleri - Yunus Emre Türbesi

Karaman Türbeleri - Yunus Emre Türbesi içeriğini okuyabilir, KaramanOnline.com Bizim Karaman kategorisinde yer alan Karaman Türbeleri - Yunus Emre Türbesi yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Belgelerde Yunus Emre’ye ait olarak gösterilen türbe, XVIII. yüzyıl belgelerinde Kirişçi Baba Mahallesi’nde idi.

992/1584 tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahriri’nde türbenin de içinde bulunduğu manzume, İsmail oğlu Kirişçi Baba diye meşhur Yunus Emre Zaviyesi olarak tespit edilmiştir.

Meşhur Seyyah Evliya Çelebi, Lârende’yi ziyaretinde cami ve zaviyeyi görmüş, türbe bölümünde Yunus Emre’nin metfun olduğunu yazmıştır. 05 Ramazan 1036 tarihli bir Kadı Sicili’nde de benzer bilgilere yer verilmiştir. 1289/1872 tarihli Konya Vilâyet Salnamesi’nde ise “Tapduk ve Yunus Emrem medfundurlar” denmiştir. Bu bilgiler, türbenin Yunus Emre’ye ait olduğuna işaret etmektedir.

Tonoz örtülü türbe caminin güneybatı cephesine bitişiktir. Dışı bütünüyle kesme taştan, içi ise moloz, taş-kireç ve harç olup üzeri sıvanarak inşa edilmiştir. Manzume, orijinal şekliyle zaviye, cami, hazire ve türbeden  oluşuyordu. 11 m² bir alanı kaplayan türbe ile caminin arası sonradan birleştirilmiştir. İçinde; Taptuk Emre, Yunus Emre ve Yunus Emre’nin oğlu ve kızına ait olduğu düşünülen dört sanduka bulunmaktadır. Zaviye ve hazire bölümleri günümüze kadar ulaşamamıştır.

Ele alınan dönemde türbeye eski tarihli türbedar ataması bulunmamaktadır. 05 Zilhicce 1215/19 Nisan 1801 yılında Şeyh İsmail oğlu Seyit Şeyh Mehmet, Lârende Naibi Keçecizade Mehmet Arif arzı üzerine beratla türbedar olarak atanmıştır. Seyit Şeyh Mehmet, 1235/1819-1820 tarihinde görevinden feragat edince yerine Seyit Derviş Yahya ve Derviş Ali oğlu Seyit Şeyh Süleyman görevlendirilmiştir. Şaban 1238/Nisan-Mayıs 1823 tarihinde yapılan bir imtihan sonrasında Seyit Şeyh Sunullah ve Seyit Şeyh Abdullah kardeşler tayin edilmişlerdir.

Larende/Karaman Kenti Osmanlı Klasik Eğitim Kurumları 1600-1839, Dr. İbrahim Hakkı Akman

Karaman Türbeleri - Yunus Emre Türbesi içeriği, 07 Aralık 2020 tarihinde Karaman Şehir Portalı sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha