Karaman Türbeleri - Şeyh Ali Semerkandî Türbesi

Karaman Türbeleri - Şeyh Ali Semerkandî Türbesi içeriğini okuyabilir, KaramanOnline.com Bizim Karaman kategorisinde yer alan Karaman Türbeleri - Şeyh Ali Semerkandî Türbesi yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Bir belgede Debbağzade Şeyh Ali Semerkandî Türbesi olarak gösterilen yer, bazı belgelerde Gazialp olarak geçen Gazaliye Mahallesi’nde bulunmaktaydı. Lârende’deki Gazalpa Çayı’nın kenarında mezarlık yakınında mescitle birlikte inşa edilmiştir. Günümüzde bulunduğu mahalle Çeltek olarak isimlendirilmektedir.

Evliya Çelebi, 1059/1746 yılında Zeyne Kasabasını ziyaretinde Şeyh Ali Semerkandî’nin Zeyne’deki türbesinde metfun olduğunu belirmiştir. O halde ilgili yerde incelendiği üzere mescidin banisi, “Bahrü’l-ulûm” tefsirinin müellifi Şeyh Ali Semerkandî’nin aynı isimli torunlarından biri olmalıdır.

Mezar taşı kitabesine göre Şeyh Ali, Şevval 1008/1599’da vefat etmiştir. Buna göre türbe XVI. yüzyılın sonlarına tarihlendirilebilir. 08 Rebiyülevvel 1213/20 Ağustos 1798 tarihinde türbe harabe hâline geldiğinden hayırseverlerce tamir edilmiş, sonra da Süleyman oğlu Şeyh Süleyman Efendi, Lârende Naibi Mehmet Tahir Efendi’nin arzı üzerine buraya ilk türbedar olarak tayin edilmiştir.

İlk olarak Gazalpa Köpsü’nün yanına inşa edilen zaviye, mescit, medrese, türbe ve hazireden oluşan müştemilat yıkılmış; mescit bölümü orijinaline sadık kalınmadan yeniden yapılmıştır. Kıble tarafı mezarlıktı. Hazireden günümüze ulaşan taştan yapılmış iki sandukadan biri Şeyh Ali Semerkandî’ye aittir. 

Ele alınan dönem içinde, 1159/1746-1747 tarihinden sonra türbeye “evlâdiyet ve meşrutiyet üzere” mütevelli atamaları yapılmıştır.

Larende/Karaman Kenti Osmanlı Klasik Eğitim Kurumları 1600-1839, Dr. İbrahim Hakkı Akman

Karaman Türbeleri - Şeyh Ali Semerkandî Türbesi içeriği, 07 Aralık 2020 tarihinde Karaman Şehir Portalı sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha