Karaman Türbeleri - Erdoğdu Türbesi

Karaman Türbeleri - Erdoğdu Türbesi içeriğini okuyabilir, KaramanOnline.com Bizim Karaman kategorisinde yer alan Karaman Türbeleri - Erdoğdu Türbesi yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Lârende’de Küçük Dede Mahallesi’nde bulunan türbe, Erdoğdu Bey olarak da tanınan Eminüttinzade Ahmet Bey’e aittir. Büyük dedesi Demirgömlek Eminüttin Bey, Karamanoğulları Dönemi’nin vezirlerinden olup halk arasında Elmedyen olarak da bilinmektedir.

Eminüttinzade Ahmet Bey, ilgili bölümlerde incelendiği üzere Küçük Dede Mahallesi’nde türbeden başka zaviye, darülhuffaz, mektephane ve çeşmeler de yaptırmış olup bunlar, belgelerde birlikte zikredildiğine göre aynı yerde idiler. Türbenin de dâhil olduğu manzumeye Muharrem 1176/Temmuz-Ağustos 1762 yılından başlamak üzere mütevelli atamaları tespit edilmiştir.

Erdoğdu Türbesi’nde bayan mütevelli ve cabiler de görev almıştır. Nitekim müteveffa mütevellisi Seyit Yahya’nın evladından Şerife Fatma, 04 Rebiyülahir 1234/31 Ocak 1819 yılında mütevelli ve cabi olarak görev yapmaktaydı.

Larende/Karaman Kenti Osmanlı Klasik Eğitim Kurumları 1600-1839, Dr. İbrahim Hakkı Akman

Karaman Türbeleri - Erdoğdu Türbesi içeriği, 07 Aralık 2020 tarihinde Karaman Şehir Portalı sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha