Karaman Şah Mekki Zaviyesi

Karaman Şah Mekki Zaviyesi içeriğini okuyabilir, KaramanOnline.com Bizim Karaman kategorisinde yer alan Karaman Şah Mekki Zaviyesi yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Şah Mekki Zaviyesi’nin, Lârende şehrinin hangi mahallesinde bulunduğu şimdilik tespit edilememiştir.

Şah Mekki Zaviyesi belgelerde, “…Şah Mekkî binâ ve vakf eylediği zâviye…” olarak geçtiğine bakılırsa banisi olan Şah Mekki Lârende’de faaliyet gösteren bir tarikat şeyhi idi. En erken atamalar Safer 1156/Mart-Nisan 1743 tarihli olduğuna göre bu tarihten önce en geç XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilmiştir.

Günümüze kadar gelemeyen Şah Mekki Zaviyesi’nin mimari yapısı hakkında yeterli bir bilgi bulunmamakla birlikte diğer zaviye yapılarında görüldüğü üzere avlunun etrafında sıralanan zaviye odaları, ayin-zikir-sohbet yerinden müteşekkil olmalıdır. Ayakta kalamadığına bakılırsa taş-kerpiç malzemeden inşa edildiği söylenebilir.

Şah Mekki Zaviyesine ait bir vakfiye henüz tespit edilememiştir. Yapılan mütevelli atamaları, kurulmuş bir vakfının olduğunu göstermekle birlikte bunların neler olduğu hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

İncelenen dönemde zaviyeye şeyh mütevelli atamaları tespit edilmiş olup Safer 1156/Mart-Ni¬san 1743’te Osman Halife’nin vefatı ile yerine Süleyman Halife atanmıştır. Tayinler incelenen dönem boyunca devam etmiştir.

Larende/Karaman Kenti Osmanlı Klasik Eğitim Kurumları 1600-1839, Dr. İbrahim Hakkı Akman

Karaman Şah Mekki Zaviyesi içeriği, 07 Aralık 2020 tarihinde Karaman Şehir Portalı sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha