Karaman Mescitleri - Nakip Çelebi Mescidi

Karaman Mescitleri - Nakip Çelebi Mescidi içeriğini okuyabilir, KaramanOnline.com Bizim Karaman kategorisinde yer alan Karaman Mescitleri - Nakip Çelebi Mescidi yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Nakip/Nakip Çelebi Mescidi’nin ismi belgelerde “Nakîb” ve “Nakîb Çelebi” olarak geçmekte olup Cedit Mahallesi’nde inşa edilmiştir. Bitişiğinde mahalledeki çocuklarının temel eğitimi için yapılan bir de sıbyan mektebi bulunuyordu.

Nakip/Nakip Çelebi Mescidi, 16 Cemaziyelevvel 1207/30 Aralık 1792 tarihli bir Hurufat kaydında “Nakîbü’l-eşrâf binâsı mescid” olarak geçmektedir. Buna göre banisinin Lârende’de Nakibüleşraf Kaymakamı olarak görev yapan bir hayırsever olduğu söylenebilir. Mescitle ilgili en eski atama tarihi Recep 1109/Ocak-Şubat 1698 olduğuna göre XVII. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş olmalıdır.

Nakip/Nakip Çelebi Mescidi, günümüzde mevcut değildir. Ayakta kalamadığına bakılırsa yörede yaygın olarak kullanılan kerpiç ve taş malzemeden, geleneksel yöntemlerle küçük bir mahalle mescidi olarak yaptırıldığı söylenebilir.

Nakip/Nakip Çelebi Mescidi’nin vakfiyesine henüz ulaşılamasa da vakıfları mevcuttu. Vakfın, evahir-i Muharrem 1193/08-17 Şubat 1779 tarihi itibariyle 129 kuruş nakit parası vardı. Ayrıca mescidin ihtiyaçlarını karşılamak üzere aşağıdaki gayrimenkuller bulunuyordu: Eskiciler Çarşısı’nda bir dükkân, bir adet menzil, bir ambarın üçte bir hissesi, bir kıta arsa ve Güderegömü mevkiinde bir kıta tarlanın üçte bir hissesi ile çarşı içinde diğer bir tarla. 

Nakip/Nakip Çelebi Mescidi’ne 1109/Ocak-Şubat 1698 tarihinden itibaren birtakım atamalar yapıldığı tespit edilmiş olup bunlar imam kadrosu ile ilgilidir.

Nakip/Nakip Çelebi Mescidi’nde birden fazla imamın müşterek olarak görev yaptığı görülmektedir. Nitekim 1177/1763 yılında Seyit Ahmet ve Seyit İbrahim isimli kardeşler ortaklaşa imam olarak atanmışlardır.

Larende/Karaman Kenti Osmanlı Klasik Eğitim Kurumları 1600-1839, Dr. İbrahim Hakkı Akman

Karaman Mescitleri - Nakip Çelebi Mescidi içeriği, 06 Aralık 2020 tarihinde Karaman Şehir Portalı sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha