Karaman Mescitleri - Lutar/Lutarzade Mescidi

Karaman Mescitleri - Lutar/Lutarzade Mescidi içeriğini okuyabilir, KaramanOnline.com Bizim Karaman kategorisinde yer alan Karaman Mescitleri - Lutar/Lutarzade Mescidi yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Lutar/Lutarzade Mescidi, arşiv belgelerinde “Lutar-zade” veya “Lutar” olarak geçmekte olup Karaman kent merkezi, Fenari Mahallesi’nde bulunuyordu.

Lutar/Lutarzade Mescidi’nin banisi, adından da anlaşıldığı üzere Lutar veya Lutarzade’dir. Osmanlı tahrirlerinde geçmeyen mescitle ilgili ulaşılabilen 1136/1723-1724 tarihli ilk atama kaydı dikkate alındığında mescidin, en geç XVII. yüzyılın sonlarında inşa edildiği söylenebilir.

Lutar/Lutarzade Mescidi günümüzde mevcut değildir. Ayakta kalamadığına bakılırsa dönemin ve yörenin mescit mimarisine uygun olarak kerpiç ve taş malzemeden, basit mimari tekniklerle yaptırılmış olmalıdır.

Lutar/Lutarzade Mescidi’nin vakfiyesi ve vakıfları ile ilgili şimdilik bir belgeye ulaşılamamıştır. Vakfına yapılan mütevelli atamalarından mescide gelir getiren vakıflarının olduğu anlaşılmakta olup bunların neler olduğu bilinmemektedir.

Lutar/Lutarzade Mescidi’ne ilk atamalar, evail-i Safer 1149/11-10 Haziran 1736’da imam kadrosuna yapılmıştır. Lutar/Lutarzade Mescidi’nin imamları bazen mütevelli olarak da atanmışlardır. 10 Şevval 1203/4 Temmuz 1789 tarihinde mescidin imamı Seyit Ömer’e imamlığın yanında ayrıca mütevellilik verilmiştir. Yukarıda zikredilenlerden başka görevli atamaları incelenen dönem boyunca devam etmiştir.

Larende/Karaman Kenti Osmanlı Klasik Eğitim Kurumları 1600-1839, Dr. İbrahim Hakkı Akman

Karaman Mescitleri - Lutar/Lutarzade Mescidi içeriği, 06 Aralık 2020 tarihinde Karaman Şehir Portalı sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha