Karaman Mescitleri - Hacı Celal Mescidi

Karaman Mescitleri - Hacı Celal Mescidi içeriğini okuyabilir, KaramanOnline.com Bizim Karaman kategorisinde yer alan Karaman Mescitleri - Hacı Celal Mescidi yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Hacı Celal Mescidi, arşiv belgelerinde Kale yakınlarındaki aynı adla anılan mahallede gösterilmektedir. Günümüzde de mescidin yeri, yine Hacı Celal Mahallesi olarak isimlendirilmektedir.

Hacı Celal Mescidi, belgelerde “Hâcı Celal binâ eylediği mescid” olarak geçtiğine göre, banisi Hacı Celal’dir.

Karamanoğulları’nda Halil Yahşi ve Ebülfeth Alaettin Ali Bey’in hükümdarlıkları zamanında görev yapan devlet adamlarından olan Hacı Celal’in tam adı Ahizade Celalettin Mehmet’tir. Ahi teşkilatının Lârende’deki önde gelenlerinden olmalıdır. Eşiyle birlikte defnedildiği türbesi, mescidin yakınlarında bulunuyordu. Yol çalışmaları kapsamında türbe yıkılmış, içindeki sandukalar ise Kızlar Türbesi mezarlığına götürülmüştür. Vefat tarihi, mezar taşı kitabesine 765/1363 olarak kaydedildiğine göre mescit, XIV. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmış olmalıdır.

Hacı Celal Mescidi, moloz taş malzemeden inşa edilmişti. Üstü toprak dam örtülü olup iki ahşap sütun üzerinde durmakta idi. Mescidin istelaktitli taş mihrabı bulunmakta, mihrabın sağındaki duvarda ise 1282/1865 yılında tamir edildiğini gösteren bir kitabe yer almaktaydı. Tamir esnasında caminin duvarlarına renkli çiçek, cami ve Kâbe resimleri yapılmıştı. Hacı Celal Mescidi zikredilen onarımlarla yakın döneme kadar ayakta kalabilmiştir. 1961 yılında Kadir Ağa/Kadiroğlu, eski mescidi yıktırıp yerine yeni bir cami yaptırmıştır.

Hacı Celal Mescidi’nin vakfiyesi hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bununla birlikte vakfının olduğu belgelerden anlaşılmaktadır. İlk tahrirlerde adı geçmemesine rağmen XVI. yüzyıl başlarına ait vakıf tahririnde; Topraklık mevkiinde iki, mescit yakınında ve Hacı Celal Mahallesi’nde birer dönüm tarla, mescit vakfının gayrimenkulleri arasında gösterilmiştir.

Hacı Celal Mescidi’nin XIX. yüzyıldaki gayrimenkul bilgilerine de ulaşmak mümkün olmakta, vakıf mülklerinde artışlar görülmektedir. Nitekim mescidin ziraat yapılabilen on dört dönüm vakıf tarlası, 1260/1844-1845 tarihinde mütevelli tarafından kiraya verilmiştir.

Hacı Celal Mescidi ile ilgili ele alınan dönemde imam ve mütevelli atamaları mevcut olup imamların aynı zamanda mütevellilik yaptıkları berat kayıtlarından anlaşılmaktadır.

Hacı Celal Mescidi’nde aynı anda birden fazla imam da görev yapmıştır. 1260/1844-1845 tarihinde Süleyman oğlu Hacı Mustafa, mescidin imamlarından biri idi. Hacı Mustafa’nın nısf hisse imamet cihetinden yıllık geliri 30 kuruştu.

Larende/Karaman Kenti Osmanlı Klasik Eğitim Kurumları 1600-1839, Dr. İbrahim Hakkı Akman

Karaman Mescitleri - Hacı Celal Mescidi içeriği, 05 Aralık 2020 tarihinde Karaman Şehir Portalı sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha