Karaman Mektepleri - İbrahim Efendizade Mehmet Efendi Mektebi

Karaman Mektepleri - İbrahim Efendizade Mehmet Efendi Mektebi içeriğini okuyabilir, KaramanOnline.com Bizim Karaman kategorisinde yer alan Karaman Mektepleri - İbrahim Efendizade Mehmet Efendi Mektebi yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


İbrahim Efendizade Mehmed Efendi Mektebi, Lârende şehir merkezinde Köhnebedesten Mahallesi’nde bulunuyordu.

İbrahim Efendizade Mehmet Efendi Mektebi’nin banisi, adından da anlaşılacağı üzere Mehmet Efendi’dir. Aşağıda zikredilecek olan tevcih kayıtları, mektebin XVIII. yüzyıl sonlarından itibaren faal olduğunu göstermektedir.

İbrahim Efendizade Mehmet Efendi Mektebi şu anda ayakta değildir. Günümüze kadar ulaşamadığına bakılırsa klasik dönem Karaman mekteplerinde görüldüğü gibi toprak ve taş malzemeden geleneksel yöntemlerle inşa edilmiş olmalıdır.

İbrahim Efendizade Mehmet Efendi Mektebi’nin vakfiyesine ait bir bilgiye henüz ulaşılamamakla birlikte banisi İbrahim Efendizade Mehmet Efendi, kendisine ait olan dükkân ve arazileri; mektebin bakım, tamir, onarım ve görevlilerin ücretlerini karşılamak üzere vakfetmiştir.

İbrahim Efendizade Mehmet Efendi Mektebi’ne 02 Şaban 1215/19 Aralık 1800’de muallim ve mütevelli atamaları  yapılmaya başlanmış, XIX. yüzyıl başlarına kadar tayinler devam etmiştir.

Larende/Karaman Kenti Osmanlı Klasik Eğitim Kurumları 1600-1839, Dr. İbrahim Hakkı Akman

Karaman Mektepleri - İbrahim Efendizade Mehmet Efendi Mektebi içeriği, 09 Aralık 2020 tarihinde Karaman Şehir Portalı sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha