Karaman Köyleri - Eminler Köyü

Karaman Köyleri - Eminler Köyü içeriğini okuyabilir, KaramanOnline.com Gez & Gör kategorisinde yer alan Karaman Köyleri - Eminler Köyü yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Karaman Merkez'in kuzeyinde ve Merkeze 22 km uzaklıkta, 1018 metre rakımdadır. Kuzeyinde Karadağ, Güneyinde Yuvatepe, Batısında Demiryurt, Doğusunda Kılbasan bulunmaktadır.

Burası aslında eski bir yerleşim yeridir. Bunu çevresindeki kalıntılardan anlamak mümkündür. Ayrıca Eminlik adında çok eski bir Türk Köyü harabesi bulunmaktadır.

1530 yılında Eminler diye 29 hane ve 53 nüfuslu bir köy bulunmaktadır. Tımar geliri ile vergilendirilen bu köyün vergileri Karaman Kalesi yöneticilerinin harcamalarına ayrılmıştır. Daha sonraları diğer bazı köylerde olduğu gibi buraların halkı güvenlik gerekçesiyle özellikle Celali ayaklanmalarından dolayı yerlerini terk etmiş ve güvenli, büyük yerleşim yerlerine gitmişlerdir. Burasının halkı da Kılbasan veya Karaman’a gelmiş olmalıdır.

Köyün daha önceleri göçer obaları tarafından yayla olarak kullanıldığı rivayet edilir. Eminler köyü, Sarıkeçili Yörüklerinin yaylağı iken buraya 1865-70 yılları arasında Çerkez Muhacirleri iskân edilmişti.  Çumra’ya bağlı şimdiki Avdıl köyünün bulunduğu yer ise bir kışlaktı. Bu kışlakta önce Konya ve Çumra eşrafından Deli Osman tarafından bir çiftlik kuruldu ve sonra burası büyüyerek köy haline geldi.

Köyün nüfusu 1894 yılında 630, 1904 yılında 329, 1922 yılında 70 hanede 259 nüfus, 1925 yılında 346, 1950’de 250, 1960 yılında 240, 1970’te 273, 1980’de 241, 1990’da 242 ve 2014 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ise; 78 erkek, 65 kadın, toplam 143 olduğu tespit edilmiştir. 1891 yılı sonlarında yerleştirilen köy halkının iskân ve arazi tahsisi kayıtlarına göre 114 hanede 587 nüfus vardır. Bunlardan 4 hane ve 17 nüfus Mandason Köyüne kendileri gitmiştir. Yerleştirildikten on yıl sonra nüfuz yarı yarıya azalmıştır. Bunlardan bir kısmının yerleştikten sonra iklim şartlarına uymama gibi nedenlerle başka yerlere gitmiş olma ihtimalleri vardır.

    Köyün adına gelince göçmenlerin yerleştirildikleri köylere Padişah adları veya unvanlarının adı verilmiştir. Eminler ve Gökçe Köylerinde durum farklıdır.  Eminler eski bir köy yerleşkesinin harabeleri yerine kurulduğundan bu isim değiştirilmeyerek aynı isim verilmiştir. Halk arasındaki anlatımı ise; Emin isimli şahıs tarafından kurulduğu için onun hatırasına “Eminler” ismi verilmiştir.

Köy, Osmanlı-Rus savaşları sonunda Kuban bölgesinden gelen Kafkas göçmenlerince, (Adığe-Abzah) Çerkezleri tarafından 1891 yılında kurulmuştur.

Bu bölgeye gelen 114 hanenin, Karaman’ın köklü ailelerinden Kanaçzadeler’den ve Mevlevi Tarikatı ileri gelenlerinden, iki kez Karaman Belediye Başkanlığı yapmış olan Ali Rıza Çelebi tarafından Karadağ’ın güneyinde muhacirlere dağıtılmak üzere bağışladığı Eminler'de yerleştirilmelerine karar verilmiştir. Eminler'e yerleşen 4 hanede 17 nüfus köyün 3 km batısındaki Mandason köyünden kendi imkânları ile evler ve toprak satın alarak buraya yerleşmiştir.

Bunların akrabası olan Miralay Mehmet Bey, 1891’in sonlarında Karaman’a gelmiş ve Çerkezlerin, Karaman eşrafının da katılımıyla Eminler'de kurbanlar kesilerek araziler dağıtılmıştır. Ancak kış olması nedeniyle evlerin yapılamayacak olması nedeniyle bahara kadar çevre köylere dağıtılıp kışı çıkarmaları kararlaştırılmıştır. Baharla birlikte başlayan inşaat çalışmaları 1892 Ekiminde tamamlanmış ve 114 hane 587 nüfus kura ile buraya yerleştirilmiştir.

Ancak yerleştirme yapılırken buraların Sarıkeçili Yörüklerin yaylağı olduğu hesaba katılmamıştır. Eminler köyü, Sarıkeçili Yörüklerinin yaylağı iken buraya 1892 yıllarında Çerkes Muhacirleri iskân edilmişti. Çumra’ya bağlı şimdiki Avdıl köyünün bulunduğu yer ise bir kışlaktı. Bu kışlakta önce Konya ve Çumra eşrafından Deli Osman tarafından bir çiftlik kuruldu ve sonra burası büyüyerek köy haline geldi.

Köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Eminler Köyünün toprakları verimlidir.

Bu köylüler Çerkez örf, adet ve geleneklerine sahiptir. En bilinen yemeği Çerkez tavuğudur. Bunun yanında haluj (börek), Lepsi (et suyu), Stir (çorba), Seheş (sütlaç) gibi yemek çeşitleri vardır.

1922 yılında Karaman İdadisi Riyaziyye Muallimi Sapancalı H. Hüseyin; “Rusya’dan gelen Azerbaycan Çerkezlerinden Gökçe ve Eminler köyleri teşekkül etmiştir. Bunlar yalnız lisanlarını muhafaza etmiştir. Adetleri ve yaşayışları Karaman Türklerinden farklı değildir.” diyerek not düşmüştür.

Karaman Eminler Köyü'ne nasıl gidilir?

Karaman - Eminler Köyü arası mesafe yaklaşık 23 kilometredir. Karaman'dan Eminler Köyü'ne ulaşmak için geçecek süre ise yaklaşık 23 dakikadır.

⚬ Yol tarifi al    ⚬ Google Haritalar ile aç    ⚬ Google Earth ile aç

Kaynak: Osman Ülkümen

Karaman Köyleri - Eminler Köyü içeriği, 12 Kasım 2020 tarihinde Karaman Şehir Portalı sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha