Karaman Köyleri - Barutkavuran (Işılan) Köyü

Karaman Köyleri - Barutkavuran Köyü içeriğini okuyabilir, KaramanOnline.com Gez & Gör kategorisinde yer alan Karaman Köyleri - Barutkavuran Köyü yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Karaman il merkezine 16 km. uzaklıkta ve doğusunda olup 1107 rakımda bulunmaktadır. Hafif engebeli bir alanda toplu yerleşime sahiptir. Karaman Ereğli yolunun 10. Km’sinde sağda olup ana yola 6 km’dir. Doğusunda Yeşildere, batısında Karaman merkez, kuzeyinde Ağılönü, güneyinde Sarıkaya köyü bulunmaktadır.

1580 yılında burası çiftlik olup 25 nüfusu bulunmaktadır. 1894 yılında 59, 1904‘te 30, 1925’te 60 kişinin yaşadığı saptanmıştır. 1925-1930 yıllarında hala çiftlik olarak gözükmektedir. 1920 yılında Barutkavuran adlı bir köy kurulmuş ve Selerek (Ağılönü) buraya bağlanmıştır. 1950 nüfus sayımında 358 kişi bulunmaktadır. 1960’ta 301, 1970’te 276’ya düşmüştür. 2014 yılı istatistiklerine göre 53 erkek, 51 kadın, toplam 104 kişi yaşamaktadır. Yıllar itibari ile oluşan bu düşüşte Ağılönü köyüne yerleşmeler ve Karaman’a göç etken olmuştur. 

Barutkavuran ve Ağılönü köylerinin arazileri Karamanoğulları ailesinin ve Larende ileri gelenlerinin kurdukları vakıflara bağlıdır. Vakıfnamelerde Karye’i Celaliye’i Selerek olarak geçer. Bu vakıflardan birisi Karamanoğulları ile akrabalıkları bulunan Emineddin Gündoğdu ailesine aittir. Bu vakıf geniş toprakları ve değirmenleri kapsamaktadır. Aynı vakıfnamede Gödet köyünde de araziler bulunmaktadır. Diğeri ise Karamanoğlu Beyi Alaaddin Ali Bey’in kardeşi Hızır Bey’in 1367 yılında Karaman Mevlevi Tekkesi için vakfettiği arazilerdir. Bu arazilerin doğu tarafı Foni Çiftliği’nden başlayarak Işılan Kırı arazileriyle çiftlik adıyla anılan arazi ve Bozkuş mezrasını oluşturur. 

Bu arazilerin bir kısmı vakıf yöneticilerince satılmışsa da geriye kalan değirmenler ve araziler vakıf yöneticileri elinde kalmış sonra çocuklarına geçmiş ve vakıf özelliğini kaybetmişlerdir. Kimi yerlerde de boş ve bakımsız kalmışlardır.

Silifke’nin Boynuinceli Yörüklerinden Barutkavuran Hacı Hüseyin Ağa, Ali Hocave başka kişiler yazlık mülk ve yaylak edinmek için Celaliye Vakfı’ndan 1906 yılında bir kısım toprak satın almışlardır. Bu alım 65 aile adına bin altın lira vererek olmuştur. Aileler aralarında anlaşarak toprakları kendi aralarında bölüşmüşlerdir. Arazilerinin güneydoğusunda bulunan geniş meralarda hayvanlarını otlatmışlardır. Göçebe yaşamına alışık olan bu Yörükler buranın havasına alışamamış ve hastalanmışlar, bir yıl içerisinde 58 kişi ölmüştür. Bu durum karşısında buraları terk ederek tekrar Silifke yöresine göç etmişlerdir. Ancak Selerek’te bir aile inat edip gitmemiş aradan birkaç yıl geçince buradan gidenler tekrar dönmüşlerdir. Ancak bu kez Selerek’ten beş kilometre güneydeki kırlara oturmuşlardır. 

Asıl işleri hayvancılık olan bu ailelerin koyun ve keçileri çok olduğundan otlatma sorunu ortaya çıkmış ve Zengen köylüleri ile arazi anlaşmazlıkları başlamıştır. Yıllar boyu süren bu anlaşmazlık 1920 yılında İbrala Bucak müdürü tarafından Barutkavuran adlı bir köy kurulup sınırları tespit edilerek çözülmüştür. 1960 yılına kadar Barutkavuran, Selerek (Ağılönü) ile beraberken Ağılönü halkının çoğalması ile müstakil muhtarlık ve köy olmuştur. 

Rivayete göre eskiden köylüler barutu (güherçile) ordan buradan bularak kendileri yaparlarmış. Hüseyin Ağa da barutu yapmak için fazla ateşte ısıtınca barut ateş almış ve Hüseyin Ağa’nın eli, ayağı ve yüzü yanmıştır. Bu olaydan sonra köylüler Hüseyin Ağa’ya Barutkavuran adını takarlar. Aşiretin lideri ve burayı satın alanların başında olan Barutkavuran Hacı Hüseyin Ağa’ya izafeten köyün ismini Barutkavuran olarak belirlemişlerdir. Önceki ismi Işılan'dır.

Köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Özellikle küçükbaş hayvancılık fazlaca yapılmaktadır. 

Karaman Barutkavuran Köyü'ne nasıl gidilir?

Karaman - Barutkavuran Köyü arası mesafe yaklaşık 19 kilometredir. Karaman'dan Barutkavuran Köyüne ulaşmak için geçecek süre ise yaklaşık 22 dakikadır.

⚬ Yol tarifi al    ⚬ Google Haritalar ile aç    ⚬ Google Earth ile aç

Kaynak: Osman Ülkümen

Karaman Köyleri - Barutkavuran (Işılan) Köyü içeriği, 11 Kasım 2020 tarihinde Karaman Şehir Portalı sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha