Yunus Emre

Yunus Emre
  • Doğum Tarihi 1240
  • Ölüm Tarihi 1320
  • Doğum Yeri Yeşildere Köyü
  • Meslek

En sağlam kaynaklara göre Yunus Emre de 1240 yılında Karaman Yeşildere köyü sınırları içinde İsmail Hacı köyünde doğmuş ve 1320 yılında Karaman'da vefat etmiştir. Gençlik yıllarında Karaman’a yerleşen Yunus Emre, burada kirişçilik mesleğini icra etmiştir. Hatta kiriş üzerine de bir şiir söylemiştir. Babasının ve oğlunun adı İsmail’dir. Bir şiirinde oğlu ve kızı olduğundan söyler. Yine şiirlerinden anlaşıldığına göre de medrese eğitimi almıştır. Ancak o, Tapduk Emre’nin irşad yolunu seçerek tasavvufi eğitime yönelmiştir. Şiirlerinde Tapduk Emre’den saygıyla söz eder.

Yunus Emre’nin hayatına dair en fazla bilinen özelliği gezginliğidir. Şiirlerinden Anaolu’nun büyük bir kısmını, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye ülkelerini gezdiği anlaşılmaktadır.

Yunus Emre geleceğe iki eserini miras bırakmıştır. Risâletü’n-Nushiyye ve Divan. Risâletü’n-Nushiyye, ahlaki öğütlerini topladığı bir mesnevidir. Yaklaşık 600 beyittir. İnsanın kendi iç mücadelesini destansı biçimde anlatır. Aşk ve insan merkezli söylediği ve ilahi olarak isimlendirilen şiirlerini de “Divân-ı Yunus Emre” adı altında birleştirmiştir.

Yunus Emre, 1320 yılında vefat etmiş Karaman’da kendi adı ile anılan türbede yatmaktadır. 1672 yılında Karaman’a gelen Evliya Çelebi, Yunus Emre’nin türbesine gelerek dua etmiştir. Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik Seyahatname'de Yunus Emre'den bahsettiği tek şehir Karaman'dır.

Yunus Emre adına türbe, mezar, cami, tekke, imaret bulunan tek şehir Karaman’dır.

Daha da önemlisi Yunus Emre Divanı’nın en eski en özgün nüshası da Karaman’dadır. Yunus Emre Tekkesi’nde yüzyıllarca okutulmuştur.

CANLAR ÖLESİ DEĞİL

Mana eri bu yolda melul olası değil
Mana duyan gönüller, gergiz ölesi değil
Ten fanidir, can ölmez, çün gitti geri gelmez
Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil
Gevher seven gönüller, yüz bin yıl arar ise
Haktan nasip olmasa, hergiz bulası değil
Sakıngil yarin gönlün, sırçadır sımayasın
Sırça sındıktan geru, bütün olası değil
Çeşmelerden bardağın, doldurmadan kor isen
Bin yıl durursa, kendüzünden dolası değil
Şol Hızır’la, şol İlyas, ab-ı hayat içtiler
Bir kaç yıllar içinde, bunlar ölesi değil
Yarattı Hak dünyayı, Peygamber dostluğuna
Dünyaya gelen gider, baki kalası değil
Yunus gözün görürken, yarağın eyleyu gör
Gelmedi anda varan, geri gelesi değil.

Kaynak: Yunus'tan Günümüze Karaman Şairleri Seçkisi

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha