Sübûtî

Sübûtî
  • Doğum Tarihi
  • Ölüm Tarihi 1543
  • Doğum Yeri Karaman
  • Meslek Şair

Karaman’da doğdu.

Peygamber soyundan gelir.

Tabiplik yaptı.

İstanbul’a gelerek Karaman Pazarı’nda dükkân açtı. Bu dükkân, dönemin ileri gelenlerinin toplanma yeri oldu. Bir ara dükkânını kapatarak Merhaba Çelebi ile birlikte Şam ve Halep’e gitti. Ancak vatan hasretine dayanamayarak memlekete dönüp dükkânını tekrar açtı.

Kanuni dönemi şairlerindendir.

Sübûtî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Kaynaklar, şairin hayattayken birkaç defa Dîvân oluşturduğunu, ancak yazdığı şiirleri beğenmediği için bunları yaktığını belirtmektedir. Gelibolulu Âlî, Sübûtî’nin yazdığı bu şiirlerin beğenilmediğini, bu yüzden de mecmualara girmediğini söylese de çeşitli

(1. Karaman Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi Bildiri Kitabı (7-9 kasım 2018))
(Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

 

Gazel

Şarâbun la’l-i yâra nisbeti var
Ayakda kalmış ammâ hurmeti var

Okır vasf-ı gülistânı seher-hîz
Zebân-ı bülbülün hoş sür’ati var

Güneş kim yüzi yirde oldugıy-çün
Felek baş üzre tutar ‘izzeti var

Meyi gör sâkî başdan çıkdugıy-çün
Ayaga saldı devrân zilleti var

Sübûtî her kimi sevse be hey yâr
Mecâl virmez koçar hoş ‘âdeti var

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha