Azmi Bilgin

Azmi Bilgin
  • Doğum Tarihi 1961
  • Doğum Yeri Sarıveliler
  • Meslek Akademisyen

1961, Sarıveliler doğumlu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (l982) mezunu. Bitirme tezi: “Zemahşerî’nin Mukaddimetü’l-Edeb”.

1984 yılında İÜ Edebiyat Fakültesinde Türk dili okutmanı olarak göreve başladı. l986’da yüksek lisans öğrenimini “Kadı Burhâneddin Dîvânı’nın Gramer ve İndeksi” adlı teziyle tamamladı. 1990’da “Nazmü’l-Hilâfiyyât Tercümesi” adlı teziyle ise doktorasını tamamladı. 1992’de İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 1993’te Tunus’ta Burgiba Enstitüsünde Arapça dil kurslarına katıldı. 1995’te Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında yardımcı doçentliğe atandı. 1998’de doçent unvanını aldı. 1999’dan itibaren aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Makalelerini, 1990’dan itibaren Türklük Bilgisi Araştırmaları, Türk Dünyası Araştırmaları, Erdem, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Türk Dili,  İlmî Araştırmalar, Materialia Turcica dergilerinde yayımladı. Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlı Ansiklopedisi’nde madde yazımına katıldı.

ESERLERİ:

Temel Türkçe Sözlük I-III (1985), 
Nazmü’l-Hilâfiyyât Tercümesi (1996), 
Terceme-i Pendnâme-i Attâr (1998), 
Ümmî Sinan Divanı (inceleme-metin, 2000), 
Yunus Emre (2000), 
Gülsuyu: Gülistan Tercümesi (yay. haz. Mustafa Çiçekler ile, 2. bas., 2000), 
Divân-ı Seyyid Nigârî (2003).

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha