Başyayla Ekonomisi

Başyayla Ekonomisi içeriğini okuyabilir, KaramanOnline.com Bizim Başyayla kategorisinde yer alan Başyayla Ekonomisi yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


İlçemizde ekonomik hayat tarım ve hayvancılığa dayanmakla birlikte,  hayvancılık günümüzde eski önemini biraz yitirmiştir. Tarımda ilçe genelinde meyvecilik alanında gözle görülebilir gelişme vardır. İlçemizde toplam tarım alanı 19.570 dekar tarım arazisi bulunmaktadır. Özellikle sulanabilir tarım arazilerinde meyvecilik yapılmaktadır. İlçe nüfusunun %78 tarım ile uğraşmaktadır. Yıllardır tarımla uğraşan ilçemiz halkı özellikle son yıllarda modern tarım uygulamalarına geçiş ile ihtiyaçların çoğalmasıyla tarımda birim alandan daha çok verim alma yoluna gitmişlerdir.

İlçemizin büyük merkezlere uzak olması enerji ve hammaddede maliyetin yüksekliği sebebiyle sanayi yatırımlarının şu an mümkün olmayışı vatandaşlarımızı tarımsal üretim faaliyetlerini yaygınlaştırmaya yöneltmiştir. Sahada çiftçiye uygulamaları yerinde göstermek amacı ile bir adet tarım danışmanı çalışmaktadır.

İlçemiz halkından ekonomik durumu iyi olanlar ve Avrupa ülkelerinde işçi olarak çalışanların yatırımları yetersiz kalmakta, ilçede yaşayan halkın ise ekonomik gücü tarım ve hayvancılığa dayalı olarak sürmektedir. İlçe genelinde 120.660 adet elma ağacından 10.000 ton elma,  65.230 adet kiraz ağacından 2000 ton ihraçlık kiraz elde edilmektedir. Ekonomik hayatın canlılık kazanabilmesi için yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın birikimlerini ilçemizde daha fazla değerlendirerek yatırıma dönüştürmeleri gerekmektedir. Tarımdan 6,1 trilyon yıllık gelir elde edilmektedir. İlçemiz genelinde 1896 çiftçi ailesi geçimini tarımdan sağlamaktadır.

İlçemizde yetiştiriciliği yapılan elma ve kirazın üretim alanı toplamı 4680 dekardır. İlçe halkı kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üzüm, incir, armut, şeftali, erik, ceviz ve nar üretimi de yapmaktadır. İlçemizde 0900 Kiraz, Kısa Saplı, Starks Gold Çeşidi, Lambert cinsi kiraz yetiştirilmektedir. Bunlardan 0900 kirazı İtalya, Hollanda, İngiltere, Rusya gibi ülkelere ihracat yapılmaktadır.

İlçemizde kiraz üretimini teşvik amacıyla 1993 yılından 1997 yılına kadar düzenlenmekte olan “Kiraz Teşvik Yarışması” 1997 yılından itibaren Kiraz Festivali“ adı altında düzenlenmeye başlamıştır. Kiraz veriminin düşük olmasından dolayı festival yapılmamaktadır.

Elma çeşidi olarak da Golden Delicus, Starking Delicus, Granny Smith, Starkspur Golden yetişmektedir. Yetiştirilen elmalar İtalya, Hollanda, Fransa, Rusya ve Arap ülkelerine ihracat yapılmaktadır.

Yöremiz özellikle ilçe olduktan sonra devlet katkısıyla yapılan yatırımlarla da ekonomik hayatında bir büyük canlanma gözlenmiş bu bağlamda ilçe Kaymakamlığımız öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca da finanse edilen bir takım projeler hayata geçirilmiştir. Bunlar kısaca seracılık, yüksek sistem bağcılık, meyve fidanı dağıtımı, süt inekçiliği, koyunculuk, kekikçilik, elma ve kiraz bahçesi tesisi projeleridir. Son yıllarda organik tarım uygulamaları da başlamıştır.

İlçemiz doğal şartları itibariyle hayvan yetiştiriciliğine uygun olup, hayvancılığın ilçemiz ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Et ve et mamülleri, süt ve süt mamülleri ile yumurta ve beyaz et insan beslenmesinde vazgeçilmez gıdalardır. Ayrıca deri yapağı ve kıl gibi hayvansal ürünler sanayide önemli ölçüde kullanılırken hayvanların atık maddeleri ise tarımda değerlendirilmektedir.

İlçemizde hayvancılık ise;  tarımın gelişmesiyle önemini az da olsa yitirmiştir. Genelde kültür ırkı süt inekçiliği yapılmakta, ailelerin büyük bir kısmı bu yolla geçimlerine ekonomik katkı sağlamaktadır. Ayrıca küçükbaş hayvancılık da yazları ilçenin kuzeyinde bulunan yaylalarda yapılmakta, değişik cins ve ırklarda küçükbaş hayvan yetiştirilerek daha çok verim elde etmek için modern tesisler inşa edilmektedir. Yaz aylarında İlçemiz Barcın Yaylasına Anamur ve Bozyazı İlçesinden gelen göçerler  (Yörük)   hayvanlarını burada otlatmaktadırlar.

Henüz önemi tam anlaşılamamış da olsa birçok çiftçi ailesinin geçim kaynağı olan arıcılık İlçemizde önemli bir tarım koludur. Yaylaların rengârenk çiçeklerinden elde edilen balın lezzeti ülke genelinde pek çok yerde tanınmakta ve tercih edilmektedir. 20 yerli kovan ve 970 fenni kovan mevcudu olan ilçemiz arıcılığı oldukça önemli bir potansiyele sahiptir.  Ancak arıcılığın istenen modern işletmecilik seviyesinde olmaması arıcılığın gelişmesini sınırlamaktadır.

Başyayla Ekonomisi içeriği, 15 Kasım 2020 tarihinde Karaman Şehir Portalı sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha